Emma van Gent wen die Rautenbach troffee vir die beste prestasie in Wiskunde Geletterdheid in GR 11