Hoër Volkskool
Posbus 21
Graaff-Reinet
6280

Tel no: 049 8910 514
Faks no:  086 6132 897

E-pos: (klik op adres om e-pos te stuur)
hoof@hvsgrt.org.za
finansies@hvsgrt.org.za
ontvangs@hvsgrt.org.za

Skoolhoof: Mnr Theo Dörfling
Sekretaresse: Thea Coetser
Finansies: Mev. Paula van der Mescht

BANKBESONDERHEDE

Hoër Volkskool en Huis Cronje
Eerste Nasionale Bank
Graaff-Reinet – 210216
Rek no: 620 142 87 157