Ons EEUFEESJAAR het aangebreek! Welkom 2022!

Ons sien uit om hierdie nuwe lewensjaar en wonderlike mylpaal saam met ieder en elk te geniet.


Ons is besig met die beplanning aan ’n eeufeesboek wat aan die einde van 2022 gepubliseer gaan word. Ons benodig foto’s en inligting van die verskillende matriekklasse van die afgelope 70 jaar. Is daar ‘n skrywer in julle klas wat behulpsaam kan wees met inligting rondom gebeure in julle matriekjaar. Ons probeer ook by die groepe uitvind wat alles in julle tyd hier by Volkskool gebeur het – wie was die skoolhoof, koshuisvader, enige nuwe ontwikkelinge by die skool, soos byvoorbeeld die bou van die hokkieveld / netbalbane / swembad? Ons benodig ook foto’s, soos ‘n klasfoto, persone wat goed gedoen het in sport, ens.Versprei asseblief hierdie inligting op julle whats app groepies. Ons sal dit baie waardeer as ons julle klas se bydrae nie later as einde Augustus 2021 kan ontvang nie.Alle bydraes en inligting kan per e-pos aan ons gestuur word na volksies@hvsgrt.org.za